Omologări Europene

Fiecare vehicul, pentru a putea fi pus în circulație în Europa, trebuie să respecte condițiile de siguranță și de protecție a mediului conform directivelor și regulamentelor Uniunii Europene. Pentru vehiculele din categoria L și M (moped-uri și vehicule proiectate și construite pentru transportul de persoane, cu cel putin 4 roți) este acceptată doar omologarea europeană.

Omologarea Europeană este tipul de omologare pe care o poate elibera fiecare stat membru al Uniunii Europene la cererea societății constructoare, în urma rezultatului favorabil al controalelor prevăzute, efectuate de către organismele abilitate, trimițând copia tuturor celorlalte state membre. Avantajul obținerii unei asemenea omologări constă în posibilitatea de a înmatricula și a putea pune în circulație pe stradă vehiculele, în toate țările europene, fără necesitatea de a efectua noi teste și verificări.

Omologarea parțială CE/ECE este procedura prin care un stat al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau entitate tehnică este conformă cu dispozițiile administrative și cerințele tehnice prevăzute prin directivele europene.


În domeniul Omologărilor Euopene, Tekro Consulting Srls este în măsură să vă ofere următoarele servicii:


Controlul documentației administrative a societății constructoare

Pregătirea documentației pentru efectuarea omologării la Ministerul Transporturilor

Suportul pentru acreditarea societății constructoare la Centrul Teste din Roma (sau de competență);

Redactarea și prezentarea modulelor pentru consultanții tehnici delegați;

Desemnarea responsabilului pentru procedura de omologare;

Redactarea de fișe tehnice pentru vehicule;

Redactarea rapoartelor de test;

Asistență administrativă la Ministerul Transporturilor în ceea ce privește redactarea rapoartelor și a certificatelor de omologare;

Cereri pentru eventuale dispozitive în derogare;

Asistență tehnică în timpul testelor de omologare;

Controlul tehnic al procedurii de omologare;

Asistență administrativă la Ministerul Transporturilor și/sau Centrul Tehnic de competență;

Controlul în vederea eliberării de certificate și documentație tehnică și/sau administrativă;

Participarea la ședințe tehnice suplimentare, cerute de către funcționarii Ministerului Transporturilor;

Asistență tehnică prelungită pentru mașinile omologate în baza consultanței oferite de societatea noastră, ulterioară eliberării certificatelor europene;


Pentru ca vehiculele care beneficiază deja de omologare europeană să poată circula pe stradă, acestea necesită realizarea unor verificări și teste ulterioare la nivel național. Această procedură este denumită transpoziție de omologare europeană.