Teste de stabilitate și rezistență

Testele de stabilitate și rezistență a structurii sunt prevăzute prin Decretul din 20 iunie 2003 in conformitate cu Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001, privind dispozițiile speciale pentru vehiculele utilizate pentru transportul de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto.

În particular, norma, la punctul 4, anexa IV, prevede că fiecare vehicul din categoria M2 și M3 trebuie supus unui test de răsturnare sau unei verificări matematice a rezistenței suprastructurii care să demonstreze că sunt respectate prevederile de la punctul 3 anexa IV.

Societatea noastră a elaborat în acest scop metode de calcul, cu obiectivul de a reproduce un test dinamic, cu ajutorul unor programe software care simulează testul de impact, în grad să prezinte efectele acțiunilor dinamice, datorate răsturnării, asupra caroseriei. Aceste metode de calcul au fost autorizate de către Ministerul de Transporturi, SIIT n. 6 Lazio, Abruzzo și Sardinia.

În conformitate cu prevederile specifice ale normei, metodele propuse sunt în măsură să verifice evoluția temporală a deformărilor și tensiunilor exercitate, și țin cont de modificările de geometrie ale structurii.

Validarea modelelor se fondează pe fiabilitatea programelor EAD (Engineering Aided Design) - obiectul a numeroase studii la nivel internațional în materie de crash-test.


Tekro Consulting Srls bazându-se pe o echipă de profesioniști specializați în operarea programelor ANSYS-ICEM CFD și LS-DYNA MANAGER, oferă soluții personalizate pentru proiectarea și realizarea de teste de stabilitate și rezistență a suprastructurii prin intermediul modelelor sus-menționate.