Verificări Vehicule

Tests

Atât vehiculele cu motor, cât și remorcile, trebuie supuse unor verificări în cazul în care sunt efectuate una sau mai multe modificări asupra caracteristicilor constructive sau funcționale (greutate, numărul de axuri, dimensiuni), asupra dispozitivelor cu care sunt echipate acestea (semnale luminoase și acustice, eșapament, cauciucuri, frâne, cârlig de remorcare) sau în cazul modificării ori schimbării șasiului.

Codul rutier prevede ca vehiculele să fie supuse unei "vizite - probă" (așa-zisa verificare) pentru:

  • a determina îndeplinirea cerințelor privind punerea în circulație și înmatricularea (art. 75 C.d.S.);
  • aprobarea modificărilor aduse caracteristicilor constructive și/sau funcționale ale vehiculelor prin aducerea la zi a cărții de circulație (art. 78 C.d.S.)

Este necesară Testarea unui vehicul modificat?

Tekro Consulting Srls vă oferă consultanță tehnică in domeniul omologării stradale, verificări de diferite tipologii, teste de stabilitate și rezistență

În conformitate cu D.M. n. 277 din 02/05/2001, cererile de verificare în unic exemplar pot fi prezentate direct de către firma producătoare sau de un reprezentant al acesteia la un Centru de Verificări Autovehicule oarecare.

Societatea noastră este în măsură să ofere firmelor producătoare (italiene, europene și extra-europene), importatorilor și/sau societăților care efectuează modificări asupra autovehiculelor, consultanță și asistență tehnică, pentru efectuarea verificărilor în unic exemplar de modificări, transformări și naționalizări de vehicule în general, la Centrul de Teste din Roma, Motorizzazione Civile sau la unul dintre diferitele Centre de Teste pentru Autovehicule.

Gama serviciilor de suport tehnic cuprinde: consultanță și asistență tecnică în cazul verificărilor; redactarea, verificarea și controlul rapoartelor în conformitate cu legislația în vigoare; formalizarea cererii de verificare și prezentarea practicii în numele dumneavoastră la Centrul Teste Autovehicule (CPA); controlul practicilor administrative; asistență tehnică la Ministerul Transporturilor în vederea eliberării certificatului de aprobare; depunerea documentației tehnice (ex: certificatul de aprobare). Tipuri de verificări frecvente efectuate pentru:

  • MODIFICĂRI
  • TRANSFORMĂRI
  • NAȚIONALIZĂRI