Noul Proces de Înmatriculare - NPI

Este procedura care permite fabricanților introducerea directă a datelor înscrise în Certificatul de Conformitate prevăzut prin Directiva 2007/46/EC, pentru a tipări certificatul de inmatriculare.

Pentru moment, programat doar pentru vehiculele complete care aparțin categoriilor internaționale M1, M2, M3, N1, N2 și N3, dă posibilitatea caselor constructoare de a elimina procesul de atribuire a codului de înmatriculare și de a obține în mod direct din COC atât datele tehnice cât și cele identificative ale vehiculului.

Obiectivul: velocizarea semnificativă a procesului de înmatriculare prin intermediul procedurilor informatice puse la dispoziție de către Ministerul de Transporturi Italian

Avantajul: livrarea autovehiculului către client în aceeași zi în care a fost achiziționat, asigurând astfel că toate cerințele pre-înmatriculare sunt îndeplinite.

Procedura:

Casa Constructoare sau o societate terță delegată trimit la MIT, prin intermediul WebService-ului NPI, anumite date tehnice prezente în dosarul de omologare, care vor servi ca parametru de control pentru următoarea fază - validarea CoC.

În urma cererii, MIT comunică Casei Constructoare faptul că documentația trimisă a fost verificată și efectuează introducerea/verificarea și validarea datelor de control introduse. Casa Constructoare, sau delegatul acesteia, poate verifica stadiul la care se află introducerea datelor și prin intermediul unui webservice.

Dată fiind noutatea procedurii și importanța strategică a acesteia pentru o corectă înmatriculare a vehiculelor, TEKRO CONSULTING Srls este în măsură să ofere tuturor caselor constructoare care au necesitatea de a se adapta la Noul Proces de Înmatriculare, următoarele servicii:

  • Introducerea și elaborarea datelor de omologare
  • Recepționarea și gestionarea cererilor de trimitere a certificatelor COC la MIT
  • Asistență continuă și call center pentru comunicări.

Tekro Consulting Srls:

  • Cunoaște în detaliu și are capacitatea de a analiza specificațiile MIT cu privire la utilizarea WebService-urilor NPI actualizate;
  • Este în măsură să dezvolte procese și software adaptate cerințelor specifice ale Constructorilor putând gestiona în mod independent trimiterea de fișiere de control și certificate CoC către MIT prin intermediul serviciilor web.