Omologări Naționale

Omologarea Nationala, prevăzută de Art. 75 al Codului Rutier Italian, este eliberată în baza normelor naționale în vigoare la momentul depunerii cererii și are valabilitate doar pe teritoriul italian.

În Italia legislația prevede derogări și proceduri alternative pentru omologările naționale:

Prevăzută de art. 2 D.M. 277 din 2 mai 2001, este eliberată doar pentru vehiculele realizate în serie limitată, indiferent de categoria din care fac parte (M, N, O, L), cu utilaje și/sau programe reduse, care nu justifică omologarea națională.

Acest tip de omologare comportă timpi mai reduși și poate fi eliberată și pentru vehicule produse în serie limitată. Omologarea de acest tip este corelată cu respectarea unor condiții referitoare la volumul de producție. Se face un control bienal iar în cazul sesizării creșterii volumului de producție este transformată în "omologare națională".

Prevăzută de D.M. 94 din 16 ianuarie 1995 și de articolul 227 din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier reprezintă o formă particulară de omologare, atribuită vehiculelor în curs de experimentare care prezintă soluții inovative și caracteristici tehnice incompatibile cu normele în vigoare.

În mod normal, este supusă unor limitări de durată și valabilitate și poate fi condiționată de volumul de producție. Odată terminat procesul de experimentare, în baza rezultatelor obținute, omologarea temporară poate fi transformată definitiv în "națională" sau revocată, caz în care vehiculele în circulație trebuie adaptate la normele în vigoare.


Tekro Consulting Srls vă poate oferi următoarele servicii în domeniul omologărilor naționale:


Controlul documentației administrative a societății constructoare

Pregătirea documentației pentru efectuarea omologării la Ministerul Transporturilor

Suportul pentru acreditarea societății constructoare la Centrul de Teste din Roma (sau de competență);

Redactarea și prezentarea modulelor pentru consultanții tehnici delegați;

Desemnarea responsabilului pentru procedura de omologare;

Redactarea de fișe tehnice pentru vehicule;

Redactarea rapoartelor de test;

Asistența administrativă la Ministerul Transporturilor în ceea ce privește redactarea rapoartelor și a certificatelor de omologare;

Cereri pentru eventuale dispozitive în derogare;

Asistența tehnică în timpul testelor de omologare;

Controlul tehnic al procedurii de omologare;

Asistenta administrativă în interiorul oficiilor Ministerului de Transporturi și ale Centrului Tehnic de competență;

Controlul în vederea eliberării de certificate și documentație tehnică și/sau administrativă;

Participarea la ședințe tehnice suplimentare, cerute de către funcționarii Ministerului de Transporturi;

Asistență tehnică prelungită pentru mașinile omologate în baza consultanței oferite de societatea noastră, ulterioară eliberării certificatelor europene;